Takwa

“Tinggalkan dosa-dosa, baik yang kecil maupun yang besar

Itulah takwa

Bersikaplah seperti orang yang berjalan di atas tanah berduri

Ia akan berhati-hati kepada perkara yang dilihatnya

Read More »

Advertisement